O nás

Obec Harakovce leží na úpätí Levočských hôr, blízko horského priechodu Branisko. V minulosti slúžila ako strážna obec. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už s roku 1272 teda zakladateľom osady bol Rikolf, po nemecky aj Haradi z Henrich odtiaľ meno Harakovce hoci po rok 1350 obec nazývali Rudno  názov sa odvodil od hory Rudník v ktorej ťažili železnú rudu  a na vozoch vozili do Prakoviec. Východný potok sa vlieva do Žehrice , kde bol postavený na doline mlyn na pušný prach. Obec patrila k spišskému hradnému panstvu.

Prehľad známych majiteľov obce:
1293 Eugen, syn Jánov, zemepán v Dobre a Rudná
1306 Rukwerth ,syn Mikuláša v Rudnej
1315 Čierny Vavrinec v Rudnej
1321 Hilbrandus, syn Vavrinca v Rudnej a Žehre
1352 dcéra Agathy Gyunge v Harakovciach
1475 miestni zemepáni sú v príbuzenstve s rodinou v Aranyas
1754 zemepán Ján Glac,
1804 majiteľmi sa stali rodiny Csáky, Petroóczy a potomkovia Barkóczyho
1835 Ján Frant
Po roku 1835 celý miestny majetok odkúpili občania.