Úradná tabuľa

Vyplňte prosím dotazník na nižšie uvedenej adrese a vyjadrite tak svoj názor
Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja


Plán kontrolnej činnosti HKO obce Harakovce na 2. pol rok 2019


Obec Harakovce zverejňuje oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Harakovce (04.09.2019)


Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Harakovce


Rozpočet obce Harakovce na roky 2019 – 2021


Zmena strategického dokumentu – (zverejnené 18.06.2019)


Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb


Trieď kovové odpady – ako správne triediťÚroveň separácie komunálneho odpadu za rok 2018


Informácia k registrácií a k chovu ošípaných pre domácu spotrebu (potrebné tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty a tlačivá)