Úradná tabuľa


Pozor na požiare – zverejnené (05.07.2019)


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (zverejnené 20.06.2019)


V. zasadnutie OcZ Harakovce – 30.06.2019 – (zverejnené 18.06.2019)


Pozor na požiare – (zverejnené 18.06.2019)


Zmena strategického dokumentu – (zverejnené 18.06.2019)


Záverečný účet obce Harakovce za rok 2018


Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb


Projekt eKASA – finančná správa SR informuje


Trieď kovové odpady – ako správne triediť


Voľba hlavného kontrolóra obce Harakovce (29.03.2019)


Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Levoči informuje – 13.03.2019 


Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021


Úroveň separácie komunálneho odpadu za rok 2018


Informácia k registrácií a k chovu ošípaných pre domácu spotrebu (potrebné tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty a tlačivá)