Úradná tabuľa
Ako správne triediť odpad


Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade


Prešovský samosprávny kraj dáva do pozornosti webovú stránku www.kampo.sk ktorá Vám môže pomôcť pri výbere strednej školy pre Vaše deti.

Úroveň separácie komunálneho odpadu za rok 2019


Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu s názvom „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“


Rozpočet obce Harakovce na roky 2020 – 2022


Kalendár zberu odpadu v obci Harakovce pre rok 2020


Zmena strategického dokumentu – (zverejnené 18.06.2019)


Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb


Trieď kovové odpady – ako správne triediťInformácia k registrácií a k chovu ošípaných pre domácu spotrebu (potrebné tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty a tlačivá)