Úradná tabuľa

Rozpočet obce Harakovce na roky 2020 – 2022


Kalendár zberu odpadu v obci Harakovce pre rok 2020


Návrh VZN č. 2/2019 – poplatok za KO a drobné stavebné odpady na území obce Harakovce


Zmena strategického dokumentu – (zverejnené 18.06.2019)


Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb


Trieď kovové odpady – ako správne triediťÚroveň separácie komunálneho odpadu za rok 2018


Informácia k registrácií a k chovu ošípaných pre domácu spotrebu (potrebné tlačivá nájdete v sekcii Dokumenty a tlačivá)