Rozpočet obce

Obec Harakovce – skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2023

Rozpočet obce pre roky 2023 – 2025

Rozpočet obce pre roky 2021 – 2023

Rozpočet obce pre roky 2020 – 2022

Rozpočet obce pre roky 2019 – 2021