Rajtopiky

V katastri obce Harakovce, v južnej časti pohoria Branisko sa nachádza aj národná prírodná rezervácia Rajtopiky, patriaca pod správu štátnej ochrany prírody Slovenský raj. Rezervácia s rozlohou 119,67 ha bola vyhlásená v roku 1982, bez určenia ochranného pásma. V tejto oblasti platí 5. stupeň ochrany, ktorý je vyhlásený na ochranu lesných a reliktných nelesných xerotermných spoločenstiev na dolomitickom podklade v pohorí Branisko, s fytogeograficky významným výskytom Ometliny smutnej (Koeleria tristis) na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Okrem nej tu možno z flóry nájsť aj Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), z fauny spomenieme Vlka obyčajného (Canis lupus) alebo Rysa ostrovida (Lynx lynx).
Rajtopiky sú charakteristické výrazným členitým hrebeňom, kde možno nájsť mnohé skalné útvary – veže, bašty, či najznámejší bod rezervácie, dominantnú 4 metrovú skalnú bránu. Priamo cez ňu prechádza zelená turistická značka, ktorá vedie z priesmyku Braniska až do Krompách.

GPS: 48,995284 20,865209