Starostka obce

Vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy Obce Harakovce na funkčné obdobie 2018 – 2022, bola dňa 10. novembra 2018 za starostku obce zvolená Božena Cmorejová (31 rokov).

Kontakt:
mail: starostka@harakovce.sk
tel: 053 / 459 62 49
mobil: 0907 906 437