Obecné zastupiteľstvo

Vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy Obce Harakovce na funkčné obdobie 2018 – 2022, boli dňa 10. novembra 2018 za poslancov obecného zastupiteľstva obce zvolení:


Mgr. Peter Michalík – zástupca starostky (32 rokov) 
mail: michalik@harakovce.sk

Pavol Cmorej (35 rokov)
mail: cmorej@harakovce.sk

Jozef Kaľavský (18 rokov)
mail: kalavsky@harakovce.sk