Dokumenty a tlačivá

Všeobecné tlačivá


Rozpočet obce

Plán HKO obce Harakovce

Miestne poplatky a dane

Stavebná agenda

VZN

Zápisnice obecného zastupiteľstva

Životné prostredie

Veterina – chov ošípaných

Majetkové priznania